Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
gerflor-rapport-rse-slider.jpg

MVO-rapport

Onze MVO-aanpak blijft zich met de dag uitbreiden. Sinds 2020 prioriteert de groep zijn doelstellingen in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties. Vandaag is ons langdurig toewijding geïntegreerd in de actieplannen van alle afdelingen van het bedrijf.

Wij worden gedreven door een sterk klantenbinding: wij spelen in op klantbehoeften, vergemakkelijken het dagelijks leven, streven erna om de gezondheid op peil houden en dragen bij aan een duurzame ontwikkeling in de maatschappij.

Download ons MVO-rapport

Environnement

 «Onze producten hebben altijd deel uitgemaakt van het dagelijks leven van miljoenen mensen over de hele wereld. Of het nu thuis is, in zorginstellingen, op scholen, op het werk, in openbare gelegenheden of vervoersmiddelen. Bij de ontwikkeling en productie van onze vloeren, wanden en afwerkingen houden wij altijd onze verantwoordelijkheid voor onze teams, onze klanten en het milieu voor ogen. Wij hanteren de hoogste normen op het gebied van gezondheid en welzijn. Als industrieel bedrijf in meer dan 100 landen streven wij ernaar onze groeidoelstellingen te handhaven en tegelijkertijd onze milieu- en sociale effecten proactief te beheren. Met recyclebare producten en hoge recyclingpercentages heeft Gerflor het principe van de circulaire economie altijd geïntegreerd in haar industriële processen..
Vandaag gaat de groep een stap verder door zijn MVO-aanpak te structureren rond een veel globalere doelstelling: een positieve impact hebben op onze directe invloedssfeer - onze medewerkers, onze producten, onze klanten en, in ruimere zin, op de maatschappij en het milieu. Deze ambitie komt tot uiting in onze sterke verbintenissen voor 2025 die in dit verslag worden beschreven. Dit zijn onze verschillende hefbomen voor actie om de klimaatcrisis aan te pakken. 

We care, we act is veel meer dan een slogan. Het is een visie die ons elke dag de weg wijst naar onze teams, onze klanten, onze gemeenschappen en de planeet.»

Bertrand Chammas, Chief Executive Officer bij Gerflor Group

Onze beloften voor 2025

gerflor-picto-planete.jpg

Eco-conceptie

Natuurlijke hulpbronnen besparen

gerflor-picto-clients.jpg

Klanten

Gezondheid en welzijn van de gebruikers
Klant- en consumententevredenheid

gerflor-picto-collab.jpg

Werknemers

Gezondheid en veiligheid van het personeel
Vergroten kennis en vaardigheden

gerflor-picto-societe.jpg

Maatschappij

Ethische praktijken
Verantwoorde aankopen

Onze inzet voor de planeet

Geconfronteerd met de klimaatcrisis en de daarmee samenhangende risico's (meer regelgeving, instabiliteit van de grondstoffen, verstoring door meer voorkomende natuurrampen) verbindt Gerflor zich ertoe haar impact op het milieu te verminderen. Er wordt resoluut actie ondernomen voor haar directe activiteiten, maar ook voor de waardeketen stroomopwaarts en stroomafwaarts. Wij horen ook de hoge verwachtingen van onze belanghebbenden met betrekking tot de uitdagingen op het gebied van milieubescherming.

Duurzame ontwikkeling is een strategische prioriteit met vier assen: onze koolstofvoetafdruk inschatten, het effect van onze producten op het klimaat en de uitputting van grondstoffen beperken, onze productie- en logistieke sites koolstofvrij maken, de uitdaging van recycling aangaan.

Onze belangrijkste doelstellingen:

 • 20% op BGES scopes 1 & 2 vs 2019
 • 35% losse legproducten
 • 30% gerecyclede materialen in producten
 • 10% biologisch geproduceerde materialen
 • 60000 ton gerecycleerde materialen verbruik/jaar
gerflor-rapport-rse-environnement.jpg
Onze inzet voor klanten

Gerflor heeft oog voor de gezondheid en het welzijn van de gebruikers en zet zich in voor het ontwerpen en produceren van duurzame producten en waarbij het comfort van de gebruikers wordt gemaximaliseert.
Wij streven naar een hoge klant- en gebruikerstevredenheid en ondersteunen hen bij elke stap van hun project.

Onze belangrijkste doelstellingen:

 • 100% producten <100µ/m3
 • -30% problemen bij klanten
gerflor-rapport-rse-clients.jpg
Onze betrokkenheid bij onze werknemers

Onze medewerkers van de Gerflor Groep zijn onze belangrijke kracht. Wij streven ernaar hen de beste arbeidsomstandigheden te bieden en een goed evenwicht tussen werk en privéleven te garanderen. Dankzij een personeelsbeleid en een ambitieuze preventiebenadering biedt Gerflor aan elk van haar medewerkers ondersteuning en opleidingen die hen helpen te groeien en te evolueren binnen de Groep.

Onze belangrijkste doelstellingen:

 • Tf1 < 4 =(aantal jaarlijkse ongevallen/aantal jaarlijks gewerkte uren)x1.000.000
 • 1,75% loonsom geïnvesteerd in opleiding
gerflor-rapport-rse-collaborateurs.jpg
Onze verplichting aan de samenleving

Als verantwoordelijk bedrijf baseren wij onze activiteiten op sterke principes:

 • Verantwoord inkopen: leveranciers worden geselecteerd op basis van ons inkoophandvest, dat ook rekening houdt met ecologische en sociale verantwoordelijkheid.
 • Ethisch toewijding in onze zakelijke relaties wordt beheerd in het kader van ons ethisch handvest en onze anticorruptiegedragscode.

In de gebieden waar wij aanwezig zijn, dragen wij bij aan de samenleving door actieve lokale participatie:

 • Opleiding en ontwikkeling van vaardigheden in onze Technocentra.
 • Ondersteuning van verenigingen die zich bezighouden met armoedebestrijding.
 • Samenwerken met partners die betrokken zijn bij de culturele wereld.

 Onze belangrijkste doelstellingen:

 • 100% opgeleid personeel. 
 • 90% van de leveranciers heeft de verantwoordelijk en handvest voor ethische aankopen.
gerflor sustainability

Meer over Gerflor

Al meer dan 80 jaar ontwerpt, produceert en verkoopt de Gerflor Groep innovatieve, decoratieve en milieuvriendelijke oplossingen voor vinyl en LVT-vloeren, linoleum, wandbekleding en toegankelijkheid, veiligheidsvloeren, antistatische vloeren van installatie tot afwerking voor professionals en particulieren.

Een assortiment dat voldoet aan de specifieke eisen van elke markttoepassing: commercieel, onderwijs, gezondheidszorg, sport (gymzaal en buitenspeelruimtes) en zelfs woongebouwen. Voor nog meer inspiratie, welzijn, veiligheid, prestaties en rendement op investering.

This option will filter the result to display only products that are currently available in stock.